במדינתנו הקטנה לא חסר ביצועי תסקירי סביבה.

תסקיר סביבה נעשה בדרך כלל על ידי משרדים המתמחים בנושא.

את תסקירי הסביבה מזמינים גופים גדולים כגון : משרדי ממשלה , עיריות, אנשים פרטיים ועוד...

וזאת על מנת לגבי מידע לדוגמה כיצד תשפיע בנייה מסויימת על מקטע דרך מסוים, כיצד תשפיע הריסת חוף על הסביבה הקרובה או הרחוקה, השפעות של הזרמת מי שפכים לנחל מסוים או לים, הסטת נתיב צידי או מרכזי על בעלי-חיים בסביבת החיים שלהם ועוד...


בית דפוס קובי רן מתמחה בהפקת תסקירי סביבה , הן באיכות ,בשירות וביעילות, מגוון רחב של כריכות וקלסרים עומד לראשותנו , הדפסות באיכות גבוהה ביותר  ,שילוח ואיסוף מבית העסק , עמידה בלוחות זמנים צפופים.