רול אפ - רול אפ הינו מתקן תצוגה הבנוי על עמוד מתקפל ממתכת המאפשר

פרישה נוחה של פוסטר נגלל המודפס על נייר מבריק. רול אפ יכול להיות

עליון (תלוי מלמעלה) או תחתון (עומד על בסיס מתכת).